Change to English
Kezdőlap
Kapcsolat
Meghatalmazás

SZOLGÁLTATÁSAINK:

1. SZABADALOM
A találmányok jogi védelme szabadalomi oltalommal biztosítható.
Szabadalom szerezhető egy adott országban közvetlen bejelentéssel, vagy az Európai Közösség területén egy európai szabadalom hatályosítása útján, illetve nemzetközi bejelentés révén igen sok megjelölt országban.

Szolgáltatásaink:
-  a találmánnyal kapcsolatos újdonságkutatás elvégzése,
-  a szabadalmi bejelentés és mellékleteinek megszerkesztése és benyújtása a megfelelő hivatalhoz,
-  európai szabadalom hatályosítása,
-  a szabadalmi eljárásban az ügyfél képviselete, hivatali felhívásokra adandó nyilatkozatok megszerkesztése és beadása, határidők nyilvántartása, díjfizetési kötelezettségek figyelemmel kísérése,
-  a szabadalmakkal kapcsolatos egyéb eljárásokban - mint licencia szerzés, megsemmisítési vagy nemleges megállapítási eljárás, bitorlási eljárás, kényszerengedélyek vagy előhasználati jogok szerzése – a szükséges iratok, szerződések és beadványok megszerkesztése,
-  képviselet bíróságok előtt,
-  fenntartási illeték esedékességének figyelése, ügyfél értesítése, illeték befizetése.
-  információ szabadalmak jogi státuszáról,
-  tanácsadás pályázatok esetében.

2. HASZNÁLATI MINTA
A használati minta biztosítja a találmányi szintet el nem érő, de újszerű és innovatív műszaki megoldások jogi védelmét.

A használati mintákkal kapcsolatosan szolgáltatásaink lényegében egyezőek a szabadalomnál felsoroltakkal.

3. FORMATERVEZÉSI MINTA
A formatervezési minta egy használati tárgy jellegzetes és egyedi külső megjelenésének jogi védelmét biztosítja.
Az oltalom megszerezhető egyes országokra egyedi bejelentésekkel, vagy az Európai Unió országaira érvényes közösségi formatervezési mintaoltalom megszerzésével, illetve nemzetközi bejelentéssel.

Szolgáltatásaink
-  a formatervezési mintával kapcsolatos újdonságkutatás elvégzése,
-  a formatervezési minta bejelentés és mellékleteinek megszerkesztése és benyújtása a megfelelő hivatalhoz,
-  a hivatal előtti eljárásban az ügyfél képviselete, hivatali felhívásokra adandó nyilatkozatok megszerkesztése és beadása, határidők nyilvántartása, díjfizetési kötelezettségek figyelemmel kísérése,
-  a formatervezési mintával kapcsolatos egyéb eljárásokban - mint licencia szerzés, megsemmisítési, bitorlási eljárás – a szükséges iratok, szerződések és beadványok megszerkesztése benyújtása,
-  képviselet bíróságok előtt,
-  a megújítás esedékességének figyelése, ügyfél értesítése, megújítási illeték befizetése.
-  információ szabadalmak jogi státuszáról,
-  tanácsadás pályázatok esetében.

4. VÉDJEGY, DOMAIN NEVEK
A védjegyek és árujelzők árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó megkülönböztető jelleg jogi védelmére szolgáló oltalmi formák.
Védjegy oltalom szerezhető országonkénti egyedi bejelentéssel, vagy az Európai Unió országaira érvényes közösségi védjegybejelentés útján, illetve nemzetközi védjegybejelentéssel a megjelölt országokban.
A domain név bejegyeztetése.

Szolgáltatásaink
-  újdonságkutatás elvégzése,
-  a bejelentés és mellékleteinek megszerkesztése, benyújtása a megfelelő hivatalhoz,
-  a hivatal előtti eljárásban az ügyfél képviselete, hivatali felhívásokra adandó nyilatkozatok megszerkesztése és beadása, határidők nyilvántartása, díjfizetési kötelezettségek figyelemmel kísérése,
-  a védjeggyel kapcsolatos egyéb eljárásokban - mint licencia szerzés, megsemmisítési eljárás, használat hiánya miatti törlési eljárás, bitorlási eljárás – a szükséges iratok, szerződések és beadványok megszerkesztése benyújtása,
-  képviselet bíróságok előtt,
-  a megújítás esedékességének figyelése, ügyfél értesítése, megújítási illeték befizetése.
-  információ védjegyek jogi státuszáról,
-  tanácsadás pályázatok esetében.

 

5. NÖVÉNYFAJTA OLTALOM
A növényfajta oltalom a megkülönböztethető, egynemű, állandó és új növényfajta jogi védelmét biztosító oltalmi forma.
Az oltalom megszerezhető országonkénti egyedi bejelentéssel, vagy az Európai Unió országaira érvényes közösségi fajtaoltalmi bejelentéssel.

Szolgáltatásaink
-  a növényfajta oltalmi bejelentés és mellékleteinek megszerkesztése és benyújtása a megfelelő hivatalhoz,
-  a hivatal előtti eljárásban az ügyfél képviselete, hivatali felhívásokra adandó nyilatkozatok megszerkesztése és beadása, határidők nyilvántartása, díjfizetési kötelezettségek figyelemmel kísérése,
-  a növényfajta oltalommal kapcsolatos egyéb eljárásokban - mint licencia szerzés, megsemmisítési, bitorlási eljárás – a szükséges iratok, szerződések és beadványok megszerkesztése, benyújtása,
-  fenntartási illeték esedékességének figyelése, ügyfél értesítése, illeték befizetése,
-  képviselet hatóságok, bíróságok előtt,
-  információ növényfajta oltalom jogi státuszáról.